➥ სახელმძღვანელოები / 2017-2018 სასწავლო წელი /შპს თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი
„მწიგნობართუხუცესი“

სახელმძღვანელოები 2017-2018 სასწავლო წელიI კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
English World 1 (Units 1-5)
Pupil’s Book 1
Workbook 1
Grammar Practice Book 1
გამომცემლობა: “MACMILLAN”

რუსული
Русский язык (დ 01) (დ 02) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


II კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
English World 1 (პირველი კლასის სახელმძღვანელო გრძელდება)
Pupil’s Book 1
Workbook 1
Grammar Practice Book 1
გამომცემლობა: “MACMILLAN”

რუსული
Русский язык (დ1) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


III კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
English World 2
Pupil’s Book 2
Workbook 2
Grammar Practice Book 2
გამომცემლობა: „MACMILLAN“

რუსული
Русский язык (დ 2) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


IV კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
English World 3
Pupil’s Book 3
Workbook 3
Grammar Practice Book 3
გამომცემლობა: “MACMILLAN”

რუსული
Русский язык (დ 3) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
გამომცემლობა – „სიდი – ეკონომიკური განვითარებისა და განათლების ცენტრი“
ავტორი: ნინო ტალახაძე

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


V კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
English World 4
Pupil’s Book 4
Workbook 4
Grammar Practice Book 4
გამომცემლობა: “MACMILLAN”

რუსული
Русский язык (დ 4) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ჩვენი საქართველო
გამომცემლობა – „ლოგოს პრესი“
თანაავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
გამომცემლობა – „დიოგენე“
ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე  

VI კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
English World 5
Pupil’s Book 5
Workbook 5
Grammar Practice Book 5
გამომცემლობა: “MACMILLAN”

რუსული ენა
Русский язык (ს 2) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ჩვენი საქართველო
გამომცემლობა – „ლოგოს პრესი“
თანაავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, ნინო ერემაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
გამომცემლობა – „დიოგენე“
ავტორი: ნინო ჯამასპრიშვილი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.


VII კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
New Inspiration 1
Student’s Book 1
Workbook 1
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”

დამატებითი სახელმძღვანელოები: (დამატებითი სახელმძღვანელოების შეძენა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: ჭავჭავაძის 14, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის IV კორპუსი, I სართული. T – 200 12 42)
1) People, Places and Things 2. Reading
Lin Lougheed
გამომცემლობა:“OXFORD”
2) People, Places and Things 2.Listening.
Lin Lougheed
გამომცემლობა:“OXFORD”

რუსული ენა
Русский язык (ს 3) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური“
ავტორები: გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა.

გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „მერიდიანი“
2.შპს „კლიო“
ავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი

ბიოლოგია
„ბუნებისმეტყველება“ 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
ავტორები: ლამარა ბურდილაძე, მარინე ბაგალიშვილი, ლია თევზაძე, ქეთევან ტატიშვილი

ხელოვნება
გამომცემლობა: შპს კლიო
ავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი

მუსიკა
გამომცემლობა: შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მარიკა ჩიკვაიძე


VIII კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
New Inspiration 2
Student’s Book 2
Workbook 2
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”

დამატებითი სახელმძღვანელოები: (დამატებითი სახელმძღვანელოების შეძენა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: ჭავჭავაძის 14, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის IV კორპუსი, I სართული. T- 200 12 42)
1. People, Places and Things 3. Reading.
Lin Lougheed
გამომცემლობა:“OXFORD”
2) People, Places and Things 3. Listening.
Lin Lougheed
გამომცემლობა:“OXFORD”

რუსული ენა
Русский язык (ს 4) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: გიორგი სანიკიძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, ლევან გორდეზიანი, ნინო კიღურაძე, ზვიად მიმინოშვილი.

გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „მერიდიანი“ 2.შპს „კლიო“
ავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
გამომცემლობა: შპს „სიდი- ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“
ავტორები: ნინო ტალახაძე

ბიოლოგია
2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილი

ხელოვნება
გამომცემლობა: შპს კლიო
ავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი

მუსიკა
გამომცემლობა: შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მარიკა ჩიკვაიძე


IX კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)
ინგლისური ენა
New Inspiration 3
Student’s Book 3
Workbook 3
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
დამატებითი სახელმძღვანელოები:
1. Destination B1
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
2. Skillful (დამატებითი სახელმძღვანელოს შეძენა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: ჭავჭავაძის 14, თსუ, IV კორპ. I სართ. T- 200 12 42) Reading & Writing Student’s Book Pack 1 (A2)
(MACMILLAN ACADEMIC SKILLS)

რუსული ენა
Русский язык (ს 5)
2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

საქართველოს ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური“
ავტორები: მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, გიორგი ოთხმეზური

სამოქალაქო განათლება
გამომცემლობა: შპს „სიდი“
ავტორები: ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი

საქართველოს გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „მერიდიანი“ 2.შპს „კლიო“
ავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი

ბიოლოგია 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილი

ხელოვნება
გამომცემლობა: შპს კლიო
ავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი

მუსიკა
გამომცემლობა: შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მარიკა ჩიკვაიძე


X კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
Gateway A2
Student’s Book
Workbook
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
დამატებითი სახელმძღვანელოები: 1. ROUND-UP 5
გამომცემლობა: “Longman”
2. Skillful (დამატებითი სახელმძღვანელოს შეძენა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: ჭავჭავაძის 14, თსუ, IV კორპ. I სართ. T- 200 12 42) Reading & Writing Student’s Book Pack 2 ( B1)
(MACMILLAN ACADEMIC SKILLS)

რუსული ენა
Русский язык (ს 6) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური “
ავტორები: ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, გიორგი ოთხმეზური, ლალი ფირცხალავა

სამოქალაქო განათლება
გამომცემლობა: 1.შპს „ბაკურ სულაკაური “
ავტორები: თამარ ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი, ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი

მსოფლიოს გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

ბიოლოგია
2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილი


XI კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
Gateway B1
Student’s Book
Workbook
გამომცემლობა: “MACMILLAN”

დამატებითი სახელმძღვანელო: (დამატებითი სახელმძღვანელოს შეძენა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: ჭავჭავაძის 14, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის IV კორპუსი, I სართული. T- 200 12 42)
1. Skillful
Reading & Writing Student’s Book Pack 3 ( B2)
(MACMILLAN ACADEMIC SKILLS)
რუსული ენა
Русский язык (ს 7) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა, რევაზ გაჩეჩილაძე

გლობალური გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
ავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

ბიოლოგია 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილი

XII კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა
Gateway B1+
Student’s Book
Workbook
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
(დამატებითი: Destination B2 (XI კლასის სახელმძღვენელო გრძელდება) გამომცემლობა: “MACMILLAN”)

რუსული ენა
Русский язык (ს 8) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: ნინო კიღურაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, გიორგი სანიკიძე

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
გამომცემლობა: შპს „სიდი- ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“


შპს თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა -ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“

სახელმძღვანელოები 2016-2017 სასწავლო წელი


I კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - English World 1
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
ავტორი: მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

რუსული - Русский язык (დ 01) (დ 02) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


II კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - English World 1
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
ავტორი: მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

რუსული - Русский язык (დ1) 2011წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


III კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - English World 2
გამომცემლობა: „MACMILLAN“
ავტორი: მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

რუსული - Русский язык (დ 2) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


IV კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - English World 3
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
ავტორი: მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

რუსული - Русский язык (დ 3) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
გამომცემლობა – „სიდი – ეკონომიკური განვითარებისა და განათლების ცენტრი“
ავტორი: ნინო ტალახაძე

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


V კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - English World 4
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
ავტორი: მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

რუსული - Русский язык (დ 4) 2011 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა – „ოცდამეერთე“
ავტორი: მარინე ბარსეგოვა.

ჩვენი საქართველო
გამომცემლობა – „ლოგოს პრესი“
თანაავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
გამომცემლობა – „დიოგენე“
ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.

მუსიკა
გამომცემლობა – „ინტელექტი“
ავტორი: მარიკა ჩიკვაიძე


VI კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა

გამომცემლობა – შპს „გაზეთი საქართველოს მაცნე“ / შპს „სწავლანი“
თანაავტორები: ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე, ლალი ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, ნინო ნაკუდაშვილი, მარინე ხუციშვილი, ენგურ ქურციკიძე.

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - English World 5
გამომცემლობა: “MACMILLAN”
ავტორი: მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი

რუსული ენა - Русский язык (ს 2) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ჩვენი საქართველო
გამომცემლობა – „ლოგოს პრესი“
თანაავტორები: მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, ნინო ერემაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე.

ბუნებისმეტყველება
გამომცემლობა – „მერიდიანი“
თანაავტორები: ლია შავლაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული ტაბიძე.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
გამომცემლობა – „დიოგენე“
ავტორი: ნინო ჯამასპიშვილი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
გამომცემლობა – „კლიო“
თანაავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი.


VII კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - New Inspiration1
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”
(დამატებითი: What A World 1 გამომცემლობა: „Longman“)

რუსული ენა - Русский язык (ს 3) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური“
ავტორები: გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა.

გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „მერიდიანი“ 2.შპს „კლიო“
ავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი

ბიოლოგია „ბუნებისმეტყველება“ 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „გამომცემლობა დიოგენე“
ავტორები: ლამარა ბურდილაძე, მარინე ბაგალიშვილი, ლია თევზაძე, ქეთევან ტატიშვილი

ხელოვნება
გამომცემლობა: შპს კლიო
ავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი

მუსიკა
გამომცემლობა: შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მარიკა ჩიკვაიძე


VIII კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - New Inspiration 2
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”
(დამატებითი: What A World 2 გამომცემლობა: „Longman“)

რუსული ენა - Русский язык (ს 4) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: გიორგი სანიკიძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, ლევან გორდეზიანი, ნინო კიღურაძე, ზვიად მიმინოშვილი.

გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „მერიდიანი“ 2.შპს „კლიო“
ავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
გამომცემლობა: შპს „სიდი- ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“
ავტორები: ნინო ტალახაძე

ბიოლოგია 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილი

ხელოვნება
გამომცემლობა: შპს კლიო
ავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი

მუსიკა
გამომცემლობა: შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მარიკა ჩიკვაიძე


IX კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)


ინგლისური ენა - New Inspiration 3
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”
(დამატებითი: Destination B1 გამომცემლობა: „MACMILLAN“)

რუსული ენა - Русский язык (ს 5) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

საქართველოს ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური“
ავტორები: მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი, ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი, გიორგი ოთხმეზური

სამოქალაქო განათლება
გამომცემლობა: შპს „სიდი“
ავტორები: ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი

საქართველოს გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „მერიდიანი“ 2.შპს „კლიო“
ავტორები: ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი

ბიოლოგია 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილი

ხელოვნება
გამომცემლობა: შპს კლიო
ავტორები: ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი

მუსიკა
გამომცემლობა: შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მარიკა ჩიკვაიძე


X კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - Gateway A2
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”
(დამატებითი: ROUND-UP 5 გამომცემლობა: „Longman“)

რუსული ენა - Русский язык (ს 6) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური “
ავტორები: ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, გიორგი ოთხმეზური, ლალი ფირცხალავა

სამოქალაქო განათლება
გამომცემლობა: 1.შპს „ბაკურ სულაკაური “
ავტორები: თამარ ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი, ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი

მსოფლიოს გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

ბიოლოგია 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილი


XI კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - Gateway B1
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”
(დამატებითი: Destination B2 გამომცემლობა: „MACMILLAN“)

რუსული ენა - Русский язык (ს 7) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა, რევაზ გაჩეჩილაძე

გლობალური გეოგრაფია
გამომცემლობა: 1.შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“
ავტორები: მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

ბიოლოგია 2012 წ.
გამომცემლობა: შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“
ავტორები: ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

ფიზიკა
გამომცემლობა: შპს „დიოგენე“
ავტორები: ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“
ავტორები: მ. ვარდიაშვილიXII კლასი

ქართული ენა და ლიტერატურა
გამომცემლობა: „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“
ავტორები: ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

მათემატიკა
გამომცემლობა – შპს „ინტელექტი“ თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ინგლისური ენა - Gateway B1+
გამომცემლობა: ”MACMILLAN”
(დამატებითი: Destination B2 გამომცემლობა: „MACMILLAN“) - (ამ სახელმძღვანელოს ყიდვა არ გჭირდებათ. მეთერთმეტე კლასში გქონდათ და ის გრძელდება)

რუსული ენა - Русский язык (ს 8) 2012 წ.
Рабочая тетрадь
გამომცემლობა: შპს „არტანუჯი“
ავტორები: მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია
გამომცემლობა: შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
ავტორები: ნინო კიღურაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, გიორგი სანიკიძე

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
გამომცემლობა: შპს „სიდი- ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“
ავტორები: ნინო ტალახაძეКомментариев нет:

Отправить комментарий