➥ ჩემ შესახებCV
ქეთევან კალატოზიშვილი
დაბადების თარიღი: 03/11/1960
მისამართი: ნუცუბიძის II მკრ. II კვ. მე-4 კორ. ბ.24.
თბილისი, საქართველო
ტელ: 221 84 38
მობ: 598 21 84 38
E-მაილ: ketlevana@gmail.com; ketimasw@gmail.com
სამუშაო გამოცდილება


2010 წ. - დღემდე                   თბილისის კერძო ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“, რუსული                                                                                  ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი;

1988 – 2010 წწ.                       თბილისის 170-ე საჯარო სკოლა, რუსული ენისა და                  
                                                 ლიტერატურის პედაგოგი;

1987 – 1988 წწ.                       თბილისის შალის საქსოვ ფაბრიკასთან არსებული №78
                                                 საბავშვო ბაგა ბაღი, პედაგოგი;

1985 _ 1986 წწ.                       პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ალკკ კომიტეტის,                    
                                                 სააღრიცხვო სექტორის გამგე;

1982 _ 1985 წწ                       26 კომისრების სახ. ალკკ რაიონული კომიტეტი,                  
                                                ინსტრუქტორი;

1977 _ 1982 წწ.                      "ენერგოქსელპროექტის" ინსტიტუტი, კორექტორი;განათლება1980 – 1986 წწ                      ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი,                
                                               ფაკულტეტი - ფილოფოგიის, სპეციალობა - რუსული ენა და
                                               ლიტერატურა;

1967 – 1977 წწ.                     თბილისის  №116 საშ. სკოლა;

1968 - 1975 წწ.                     თბილისის  № 12 მუსიკალური სკოლა;ტრენინგები და სერთიფიკატები


• "საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ცოდნის" სერტიფიკატი (№ 000251    4.06.2012 წ.)

• საქართველოს მასწავლებლის სერტიფიკატი (№08-13 27.09.2010 წ.)

• "სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება", სერტიფიკატი თემაზე -"სწავლისა და სწავლების  
    სტრატეგიები";

• პროფესიული განვითარების კავშირი - სერთიფიკატი თემაზე "ეროვნული ს.გ.
   ძირითადი პრინციპები";

• საქ. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური
  ინსტიტუტის სერტიფიკატი თემაზე "რუსული ენის და ლიტერატურის სწავლების
  ინტერაქტიური მეთოდი";

• მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი - სერთიფიკატი თემაზე "ისტ-ის
  გამოყენება სასწავლო პროცესში";

• მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური უნივერსიტეტის
  სერტიფიკატი თემაზე "ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა";

• ილიას უნივერსიტეტის სეტიფიკატი პროფესიულ უნარებში და რუსულ ენაში;

• "ლიბო - MNთ" სერთიფიკატი პროგრამაში "სწავლებისა და სწავლის თეორიები და მათი     გამოყენება მოსწავლეთა სწავლის მოტივაციისათვის";


კომპიუტერული უნარ-ჩვევების ცოდნა


პროგრამები Ms Word, Ms Excel, Internet, Windows, Power Point, Photoshop - კარგადენების ცოდნა


ქართული – მშობლიური, რუსული – თავისუფლად, ინგლისური - კარგად

მიღებული მაქვს "საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ცოდნის" სერტიფიკატიინტერესი


ლიტერატურა, მუსიკა, ხელოვნება, ინტერნეტი, ხელსაქმე, ფოტოგრაფია, კომპიუტერული პროგრამები, მეყვავილეობა
დავიბადე ქ.თბილისში და დავამთავრე ქ.თბილისის №116 საშუალო სკოლა.
ასევე დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი,
სპეციალობით რუსული ენა და ლიტერატურა.


Комментариев нет:

Отправить комментарий