➥ დ-4 - მე-6 კლასი (მე-5 კლასი)


ინტერნეტ–რესურსები:

ვიდეო და აუდიო მასალა:

შემაჯამებელი სამუშაო რუსულ ენაში №1 - 1 სემესტრი (6 კლასი)
შემაჯამებელი სამუშაო რუსულ ენაში №3 - 1 სემესტრი (6 კლასი)
შემაჯამებელი სამუშაო რუსულ ენაში №4 - 1 სემესტრი (6 კლასი)
შემაჯამებელი სამუშაო რუსულ ენაში №1 - 2 სემესტრი (6 კლასი)
შემაჯამებელი სამუშაო რუსულ ენაში №3 - 2 სემესტრი (6 კლასი)
შემაჯამებელი სამუშაო რუსულ ენაში №4 - 2 სემესტრი (6 კლასი)


Комментариев нет:

Отправить комментарий