➥ჩემს მიერ შექმნილი სასწავლო დამხმარე რესურსები


კროსვორდი თემაზე „ხილი-ბოსტნეული“
მოძებნე წყვილი (კვირის დღეები) - Найди пару (дни недели)
კროსვორდი თემაზე "თვეები" - Кроссворд "Месяцы"
გრამატიკული სავარჯიშო (ბრალდებითი ბრუნვა)
1/ არსებითი სახელის სქესი რუსულ ენაში - Род имени существительного в русском языке.
2/ არსებითი სახელის სქესი რუსულ ენაში - Род имени существительного в русском языке.
ვინ რა ენაზე საუბრობს? - Кто на каком языке разговаривает?
მოძებნე წყვილი (ყვავილები) - Найди пару (цветы)
მოძებნე წყვილი (მწერები) - Найди пару (насекомые)
მოძებნე წყვილი (ბოსტნეული) - Найди пару (овощи)
მოძებნე წყვილი (ტრანსპორტი) - Найди пару (транспорт)
მოძებნე წყვილი (ხილი) - Найди пару (фрукты)
მოძებნე წყვილი (ცხოველები) - Найди пару (животные)
კროსვორდი თემაზე „ფერები“ - Кроссворд "Цвета"
მოძებნე წყვილი (ფერები) - Найди пару (цвета)
მოძებნე წყვილი (საკვები) - Найди пару (пища)
დანართი რუსულ გრამატიკაში - Род и число имени существительного в русском языке.
2/მოძებნე წყვილი (ყვავილები) - Найди пару (цветы)
მოძებნე წყვილი (პროფეიები) - Найди пару (профессии)
კროსვორდი თემაზე „ხპროფესიები“ - Кроссворд "Профессии"
მოძებნე წყვილი (ტანსაცმელი) - Найди пару (одежда)
თავსატეხი - "Фрукты-овощи-ягоды"
თავსატეხი - "Русский алфавит "
დანართი "დოღი" - "Кто это?"
დანართი "დოღი" - "Где это находится?"
კროსვორდი „მსოფლიოს დედაქალაქები“ - Кроссворд "Столицы мира"
დანართი "Национальность лиц женского пола"
"ОДИН - ОДНА - ОДНО"
"Найди названия государств"
მოძებნე სიტყვები - Найди слова!
ზედსართავი სახელის გრამატიკული სქესის კატეგორია - Род имени прилагательного
არსებითი სახელის რიცხვი - Число имени существительного в русском языке.
გადავთარგმნოთ!№1
Что мы видим на картинке? Тема "В комнате".
მოძებნე წყვილი (ანტონიმები) - Найди пару (антонимы) №1
მოძებნე წყვილი (ანტონიმები) - Найди пару (антонимы) №2
არსებითი სახელის გრამატიკული სქესის კატეგორია - Род имени существительного
ЧТО? или КАК?
მოძებნე წყვილი (სამზარეულოს აქსესუარები) - Найди пару (кухонная утварь)


წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>


წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>
მოძებნე წყვილი (ანტონიმები) - Найди пару (антонимы) №2წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>
მოძებნე წყვილი (ანტონიმები) - Найди пару (антонимы) №1წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>
რას ვხედავთ?

წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>


წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>


წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>


წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

Столицы мираწყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

Где это находится?წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

Давай поиграем!

წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>


წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

для блогаწყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки


წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>
წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>
წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>

Источник - წყარო
Адрес полной картинки - სურათის სრული ბმული
для блога

წყარო-источник
სურათის სრული ბმული - адрес полной картинки -->>Источник-წყარო
Адрес полной картинки-სურათის სრული ბმული

0_d94fb_6bfb00a6_orig.png
წყარო-источникწყარო-источник0_d94fb_6bfb00a6_orig.png


წყარო-источник
წყარო-источник
Комментариев нет:

Отправить комментарий